bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111
Gouda “Overstroomd”: Reddingsbrigades uit Rotterdam-Rijnmond nemen deel aan landelijke oefening Reddingsvloot
11 oktober 2023
0

Afgelopen zaterdag namen de samenwerkende Reddingsbrigades uit de regio Rotterdam-Rijnmond deel aan de Landelijke Oefening van de Nationale Reddingsvloot (NRV) in Gouda en Krimpenerwaard. Deze oefening richtte zich op grootschalige waterhulpverlening bij extreme watercalamiteiten en overstromingen in Nederland, met een focus op evacuatie van inwoners en eerste hulp.

De Nationale Reddingsvloot

De NRV valt onder het programma Grootschalig en Specialistisch optreden van Brandweer Nederland / IFV. Het bestaat uit 88 vaartuigen met 24/7-bemensing, verdeeld over vijf pelotons. Elke veiligheidsregio levert vier vaartuigen, waarbij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk is voor de invulling hiervan.

Een oranje afvaardiging

Na hun inzet tijdens de overstromingen in Limburg, waarbij ze materieel en personeel beschikbaar stelden, werden de Reddingsbrigades wederom door de Veiligheidsregio uitgenodigd om een afvaardiging te sturen. Dit maal naar de landelijke oefening van de NRV. Met een afvaardiging van de Reddingsbrigades uit Krimpen, Rotterdam, Hellevoetsluis en Rockanje, stelden de Reddingsbrigades een team van 18 gekwalificeerde en competente reddingswerkers samen, ondersteund door een officier van dienst Reddingsbrigade (OVD-RED), 4 voer- en vaartuigen en bijbehorend materieel. Reddingsbrigade Rockanje ziet uit naar een verdere formalisering van deze samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de samenwerkende Reddingsbrigades, en een prominente rol voor hun getrainde specialisten binnen de NRV.