bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl Strandpost: 0181-401958

Contactgegevens

Altijd bereikbaar - 24/7, 365 dagen per jaar

IN GEVAL VAN NOOD / IN CASE OF EMERGENCY

Algemeen Alarmnummer / General Emergency Number: 112

Kustwacht Nederland / Netherlands Coastguard: 0900 0111 / +31 88 - 958 4040

 

REGULIER CONTACT

Telefoon Reddingspost: 0181-401958
E-mail adres bestuur:
bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl

Bezoekadres
Rockanje strand, 1e slag
Swinsedreef 22D
3235 AR
Rockanje

Postadres

Reddingsbrigade Rockanje

Postbus 600
3235 ZJ Rockanje

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72
KvK-Rotterdam: 40385738

Donaties via: 

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72

T.N.V.  Reddingsbriagde Rockanje

BESTUUR

Voorzitter

Lars Muller

voorzitter@reddingsbrigaderockanje.nl

Penningmeester

Scott Reuvers

penningmeester@reddingsbrigaderockanje.nl

Secretaris

Jos de Fuijk

secretariaat@reddingsbrigaderockanje.nl

Technisch Commissaris

Koen Gasse

technischcommissaris@reddingsbrigaderockanje.nl

Materialen Commissaris

Kees Doelman

materialen@reddingsbrigaderockanje.nl

PR & Fondsenwerving

Willem Verhoef

media@reddingsbrigaderockanje.nl

Contact via social media

Binnen een paar minuten antwoord!