bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl Strandpost: 0181-401958

Contactgegevens

Altijd bereikbaar - 24/7, 365 dagen per jaar

Postadres

Reddingsbrigade Rockanje

Postbus 600
3235 ZJ Rockanje

Telefoon Reddingspost: 0181-401958
E-mail adres bestuur:
bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl

Dagelijks bestuur;
Voorzitter: Naftali Feddes
Penningmeester: Pieter van 't Hof
Secretariaat: Jos de Fuijk

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72
KvK-Rotterdam: 40385738

Bezoekadres
Rockanje strand, 1e slag
Swinsedreef 22D
3235 AR
Rockanje

Telefoon:  0181-401958

Donaties via: 

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72

T.N.V.  Reddingsbriagde Rockanje

Contactformulier

Contact via social media

Binnen een paar minuten antwoord!