bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111

Contactgegevens

Altijd bereikbaar - 24/7, 365 dagen per jaar

IN GEVAL VAN NOOD / IN CASE OF EMERGENCY (24/7)

 Kustwacht Nederland / Netherlands Coastguard: 0900-0111 

Algemeen Alarmnummer / General Emergency Number: 112

REGULIER CONTACT

Telefoon Reddingspost: 0181-401958
E-mail adres bestuur:
bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl

Bezoekadres
Rockanje strand, 1e slag
Swinsedreef 22D
3235 AR
Rockanje

Postadres

Reddingsbrigade Rockanje

Postbus 600
3235 ZJ Rockanje

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72
KvK-Rotterdam: 40385738

Donaties via: 

IBAN: NL18 RABO 0355 7620 72

T.N.V.  Reddingsbriagde Rockanje

Contact via social media