bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl Strandpost: 0181-401958

Indicatieve stroomkaart Haringvlietmonding

Bewustwording van het variabele stroomveld

Onderstaande figuur geeft een mediaan gemodeleerde indicatieve getijdencyclus in de Haringvlietmonding weer. Voor het gebruik van de stroomkaarten lees de onderstaande disclaimer.

[scrollsequence id=”3354″]

Disclaimer

Om de bewustwording van het variabele stroomveld in de Haringvlietmonding te vergroten stelt Reddingsbrigade Rockanje een indicatieve stroomkaart van het gebied ter beschikking. De stroomkaart is geen directe 1-op-1 vertaling van de huidige/toekomstige stroomsnelheden, aangezien dit onderhevig is aan meerdere actuele variabelen zoals de actuele maanstand, windsterkte en richting, spuisnelheid van het Haringvliet, veranderingen in de bodem die allen niet in dit model worden meegenomen. De kaart kan dan ook niet gebruikt worden om de actuele condities te bepalen of te voorspellen. Wel kan de stroomkaart indicatief een beeld geven van de richting en sterkte van het getij aan het oppervlak gedurende een gemiddelde getijdencyclus in de Haringvlietmonding.