bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111
Verzanding in beeld: Laagwater 20 oktober laat huidige situatie zien
22 oktober 2023
0

Vrijdagmiddag 20 oktober 2023 was een bijzonder moment voor de Haringvlietmonding; de waterstand stond op -120cm beneden het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dit extreem lage waterpeil bood een unieke kans om de staat van verzanding in dit dynamische gebied in beeld te brengen, met een specifieke focus op de ondieptes gezien vanaf het perspectief van het Badstrand.

Voorgeschiedenis: Verzanding en strandveiligheid

Zie hier ook een voorgaand bericht: Verzanding zet door, extra aandacht strandveiligheid benodigd, een uiteenzetting van het onderzoek dat door Arcadis is uitgevoerd over de toekomstige ontwikkelingen van het gebied (inclusief relevante links), plus de aanbevelingen voor strandveiligheid in relatie tot de veranderende risico’s in het gebied.

Een bestuurlijke coalitie en visievorming op het gebied

Momenteel wordt er door een gezamenlijke samenwerkende bestuurlijke coalitie, bestaand uit o.a. Gemeente Voorne aan Zee, Gemeente Goeree Overflakkee, Gemeente Nissewaard, Provincie Zuid Holland, en het Waterschap Zuid-Hollandse Delta, gewerkt richting een gezamenlijke visie op het gebied.

De visie is in beginsel een verlengstuk van het door Arcadis uitgevoerde onderzoek. Het doel van de visieontwikkeling is het komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld dat aansluit op de belangen van de verschillende coalitiepartijen en rekening houdt met de belangen van de maatschappelijke klankbordgroep en relevante stakeholders. De visie is een duidelijke stip op de horizon richting 2060, waarbij de visie inzicht geeft in de acties die nodig zijn om de visie te realiseren.

De rol van de Reddingsbrigade en oproep tot een strandveiligheidsvisie

Reddingsbrigade Rockanje neemt deel aan de maatschappelijke klankboordgroep, en hoopt daarmee te kunnen sturen op een veilig Noordzeestrand op Voorne, ook in de verre toekomst. Daarnaast roepen we de bestuurlijke coalitie op tot het vormen van een visie op strandveiligheid voor de recreant, in nauw samenspel met de algehele visie op het gebied. Voorkomen (safety by design, door de visie op het gebied aan te laten sluiten op relevante strandveiligheidsvraagstukken) is vanuit dit oogpunt beter dan genezen (organiseren van extra toezicht en hulpverlening in het gebied, nadat belangrijke keuzes met effect op strandveiligheid al genomen zijn). Een veilig strand begint dan ook bij de fysieke inrichting, en door vooraf over de effecten van deze visie op de strandveiligheid na te denken. Hoe dan ook blijft wat ons betreft blijft de ambitie “Een veilig bezoek aan het Voornse Noordzeestrand, zonder recreatie gerelateerde voorkombare verdrinkingsongevallen” in stand, en wordt deze ambitie meegenomen in de visievorming op het gebied.