bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111
Herdenkingsmunten voor inzet bij hoogwaterramp Limburg voor o.a. leden Reddingsbrigade Rockanje
2 oktober 2022
0

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat diverse eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland en de verschillende Veiligheidsregio’s opgeroepen werden om hulp te verlenen bij de Hoogwaterramp in Limburg. Tijdens deze grensoverschrijdende hoogwaterramp moesten duizenden burgers worden geëvacueerd, honderden mensen raakten gewond en 224 personen overleden (niet in Nederland). 1 Oktober mocht Burgemeester Junius uit Hellevoetsluis namens de andere burgemeesters in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de waarderingsmunt uitreiken aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd en heeft zij eenieder bedankt voor hun inzet.

Verkenning en evacuatie in overstromingsgebied

Tijdens deze overstromingen zijn de reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot ingezet, aangevuld met eenheden vanuit brigades en de KNRM die formeel niet tot de NRV behoren. Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn eenheden van de Brandweer en de Reddingbrigade Krimpen a/d IJssel, Rotterdam, Rockanje en Hellevoetsluis afgereisd naar Nieuw-Bergen, van waar zij rond Gennep en omgeving zijn ingezet voor hulpverlening bij de hoogwaterramp.

De eerder genoemde Reddingsbrigades uit de regio stelden 29 goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar, alsmede drie vaartuigen die geschikt zijn voor inzet in overstromingsgebieden en overig benodigd materieel, zoals droogpakken en redvesten. Vanuit de Brandweer Rotterdam-Rijnmond werden twee vaartuigen beschikbaar gesteld, alsmede vier ondersteunende manschappen, en voertuigen voor transport van de ingezette personen. Voor eventuele personele aflossing stonden vanuit de diverse brigades in de regio Lifeguards klaar om richting Limburg te vertrekken.

Naar een formele positie binnen de NRV

Hoewel de bovengenoemde reddingsbrigades niet formeel bij de Nationale Reddingsvloot horen, hebben zij dankzij hun verantwoordelijkheidsgevoel de taak die binnen de Veilgheidsregio Rotterdam-Rijnmond officieel bij de Brandweer belegd is met mankracht en materieel ondersteund. De Reddingsbrigades kijken terug op een goede samenwerking tussen de Brandweer en Reddingsbrigades. Samen hebben we in korte tijd onze krachten gebundeld en gedaan waar we gezamenlijk goed in zijn. De Reddingsbrigades in het leveren van goed getraind personeel benodigd voor langdurige inzet in overstromingsgebieden, alsmede eventuele aflossing, en de Veiligheidsregio in de logistieke en organisatorische ondersteuning en haar slagkracht op het gebied van materieel. Van de expertise in waterhulpverlening en de goed getrainde vrijwilligers van de brigades werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt.

Reddingsbrigade Rockanje is hoopvol dat met deze sucesvolle samenwerking tussen Reddingsbrigades en Brandweer, de positie van de Reddingsbrigades binnen de NRV eenheden van Rotterdam-Rijnmond (formeel) bekrachtigd wordt.